Protokoll 140210

Skolrådsmöte 3       måndag 10 februari
 
Närvarande: Per Öberg, Ing-Britt Zaars, Elinor Gustavsson, Parisa Boström. , Max Danielson
 
Frånvarande: Andreas Jansson, Jeanette Holmgren och Andreas Johansson, Karl-Erland Andersson, Monica Olsson, Martin Stålhberg, Marja Karlsson, Ruth Berg och Wiveca Chipperman.
 
Då manfallet var stort på dagens möte genomförde de närvarande mötet på ett mer informellt sätt utan ordförande. Elinor förde anteckningar och vi diskuterade utifrån föregående mötesprotokoll.
 
§17 – 10 feb  Ventilation-frågan
 
Andreas hade skickat med Karl-Erland dokument som lästes var för sig. Vi kommer inte heller vid detta möte att kunna lösa denna fråga. Utan det var mest information av det Andreas hade fått fram i dags läget. Han kommer att fortsätta arbetet.
Karl-Erland skickar dokumenten till oss som bifogad fil.
 
Per har också kollat med personal, som det verkat har det berört mest 2A och 2B. Han har pratat med Ansvarig (Per-Inge) på kommun. De skickade info och att det ventilera i alla fall. Men Per vill ändå ha nya mätningar.
Per har även pratat med Kjell Karlsson på Miljö & Hälsa.
                     
En opartisk kontroll kommer att göras från Previa. En övergriplig kontroll på ALLA värden. Om det visar sig att Arvika Bostad har missat något vid förra mätningen så står de för kostnaden. Annars så betalar skolan dessa kostnader. Oavsett så är det värt att detta görs.
 
2014-02-10   Per rapporterar: Previa kommer och mäter ventilationen i berörda lokaler mellan sport- och påsklovet.
 
§18- 10 feb   Brandsyn
 
Brandsyn gjordes veckan efter förra skolråds-mötet. Det gick utan helst problem. Det funkar efter alla normer & regler. Det klassrum som inte hade öppningsbart fönster har nu fått detta. Enda som de tog upp var att larmet hördes dåligt i ett av Klassrummen, det närmast ytterdörren(3A).
Något som de skall ses över av Arvika Bostads.
Elevrummet på skolan har dålig utrymningsväg.
 
2014-02-10   Per rapporterar: Det finns en plan för att brandsäkra Elevrummet. Idag är de möbler som finns där inte brandsäkra, men det bör åtgärdas. Skolan ser över. Innan detta skett skall ingen övernatta där, men därefter skall det vara ok. Det finns ett anpassat maxantal för personer att vistas där som är korrekt.
 
§19- 10 feb   Situationen i Matsalen på Taserudsskolan
 
Detta var främst för Åk3, de som åt sist och som hade kort tid på sig att äta innan Gymnasieeleverna kom för att äta. Per har varit på plats och han ser det som att det är lugnt & tryggt. Ingen större ljudnivå.
Han har pratat med personal & elever och alla tycker att det funkar bra och att barnen har anpassat sig bra.
Enkät fyller barnen i regelbundet och då fyller barnen i och det uppmärksammas om det finns några problem.
 
2014-02-10   Per rapporterar: Städ/matsalspersonalen ombeds att undersöka så att det inte finns snus och tuggummi under bord och stolar regelbundet.
 
§20 – 10 feb  Trafiksituation Hämta/Lämna
 
Ruth & Jeanette skickade ut till alla elever info och karta. Verkade som att det blev en önskad effekt första veckan. Vad gör vi?! Lappa bilar? Svårt att informera nu när de gräver. Vi får trycka upp samma information igen och skicka ut.
 
De lämnar lappar till oss föräldrar som vi kan sätta på de bilar vi ser vid tillfälle. De skickar till lärarna som de i sin tur ger ut till barnen som kan lämna till föräldrar.
 
Per har skickat till Per-Inge på Arvika kommun samt till Christian Persman. Där han informerat dem om hur vi har arbetat frågan från skolan och sen frågade han hur vi kan samverka med dem. Fick respons först då de har tittat på det men det stoppade med det.
 
Få fler kan lämna/hämta vid bussfickan på baksidan. Samt att INGEN får cykla över parkeringen. Extra farligt när det är isiga rutor denna årstiden.
 
Mycket ligger på oss föräldrar som släpper iväg sina barn på vägarna!
 
Lärarna kommer att ta upp med sina elever hur man beter sig i trafiken.
 
Vi går igenom denna frågan igen och ser om det blir några resultat.
 
2014-02-10   Per rapporterar: Samverkansmöte med Håkan Gund, Kristian Persman, Elna, Mattias, Per diskuterades. Olika synvinklar diskuterades, bla varför det blir så farliga situationer trots att det är vuxna förnuftiga personer inblandade samt att den mer akuta situationen med vägarbetet lyckligtvis är en övergående fas. Dock kvarstår grundproblemet med mycket biltrafik i ett ”trångt” område vissa tider och att det är en större  fråga som kräver expertis, resurser och god planering i samverkan med andra enligt ovan.
 
Det diskuterades även ett nytt utskick till föräldrarna för att påminna om trafiksituationen vid hämtning och lämning.
 
§21 – 10 feb  Bullerplank
 
Kommunen kunde lämna jord. De räknade ut att de kan lämna 300 lass. Verkade inte som några större problem. Men då alla får komma till talan så var det inte så enkelt. Ev kan de lägga jorden i ner-sidan på skolgården. Då de kan ha pulkabackar mm. Men hur gör vi med ”geggan” som det blir. Svårt att få det att växa gräs när barnen är där. Svårt att få dem att inte gå dit.
Ellinor kollar upp detta. Jämför med andra skolor som har samma problem. Samt med Nisse Olsson och Gatuenheten. Frågan tas upp vid nästa möte.
 
2014-02-10   Elinor rapporterar: Pga tidsbrist har Elinor inte tagit upp frågan med Nisse Olsson å Gatuenheten. Dock har hon tänkt och presenterade sina tankar kort om kombinerad jordvall/pulkabacke och plank längs med Karlstadvägen. Elinor nämnde även kort olika underlag som används på andra lekplatser som konstgräs och gummiasfalt och bad att få fortsätta undersöka frågan.
 
 
§22                Skolfoto
 
Nytt kontrakt är skrivet med PhotoMic och det blev 96 barn som tog extrakort.
 
§23                Följa barnen till & från Taserudsskolan
 
                      Personalen har gått igenom deras rutiner. Det går tryggt & säkert till.
Karin prickar av barnen, hon är kvar sist och sen skickar hon över dem och det finns personal på Gateskolan som tar emot dem. Är Karin borta på möte eller dyl. så finns alltid en ersättare. Finns ytterligare frågor så ta det med berörd personal.
 
§24 – 10 feb  Krisplanen
 
Per har tagit fram Krisplanen, den är nyuppdaterad vid VARJE ändring av elever. Den finns uppsatt vid varje enhet. En STOR röd pärm med hur man skall bete sig i alla situationer. Det finns ansvarig vid varje uppgift och det uppdateras vid varje ny termin så personalstyrkan är intakt.
Lika behandlingsplan, utrymningsplan, schema, kontaktuppgifter till alla anhöriga mm. Det pratas regelbundet att den finns, det skall finnas i ryggmärgen.
 
20-02-10       Per rapporterar: Kris- och likbehandlingsplanen är snart klar.
 
Övriga Frågor – 10 feb    
 
Löss:                                   Skolhäslovården kanske kan köpa in några stycken som kan lånas ut.
Information i Veckobreven om att det finns att köpa, informera vart och priser.
Wivi skriver mail till Per om uppgifter om vart det finns att köpa och priser. Samt info om det Förebyggande spray (Linicin) som finns. Per skickar frågan vidare till Karin Bodin som får avgöra vad vilka åtgärder som behövs.
 
2014-02-10   Elinor upplevde att informationen om löss i skolan och hur man kan få hjälp att bekämpa dem kunde vara tydligare ang elektrisk luskam för att stötta familjer som behöver extra stöd med detta.
 
 
Bullernivå:                          Kollas upp när det gäller bullermätning ute. Ellinor kollar upp detta.
 
2014-02-10   Pga tidsbrist har inte detta gjorts, men frågan är viktig och bör inte förbises.
 
Åldersgränser
på spel/filmer:                     Vart ligger problemet? Föräldrar eller skolan?
Ett gemensamt forum? Ta upp telefonen och fråga sina föräldrar? Det är viktigt att vi tar upp detta, att vi alla funderar till nästa möte om hur vi skall gå vidare med att informera om detta.
 
2014-02-10 Elinor visade ett brev från en annan skola som uppmärksammats i press och sociala medier. Hon kommer att ta fram ett förslag på liknande brev till nästa skolrådsmöte och maila ut om möjligt.

Övriga frågor
 
  • Närvaro: Nästa kallelse går ut per telefon, Elinor ringer runt och meddelar om nästa möte.
 
  • Behöver skolan en gemensam hållning vad gäller insamling till presenter till lärare och annan personal i samband med avslutningar? Vi kom fram till att vi var för få för att frågan skulle få en bra diskussion och tar istället med den till nästa möte.
 
  • Parisa och Max lämnade sina kontaktuppgifter så att de kan komma med i kontaktlistan korrekt.
 
parisa.bostrom@ptj.se   tel 070/249 97 36
 
max.danielson@arvika.se  tel 070/518 16 53
 
 
  • Nästa möte: måndag 7 april 19.00 i personalrummet
                                           
 
Elinor Gustavsson
 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *