Protokoll 131125

Skolrådsmöte 2

Närvarande: Karl-Erland Andersson, Per Öberg, Ing-Britt Zaars, Monica Olsson, Martin
Stålhberg, Marja Karlsson, Elinor Gustvsson, Ruth Berg och Wiveca Chipperman.
Frånvarande: Andreas Jansson, Jeanette Holmgren och Andreas Johansson, Max
Danielsson, Parisa Boström.

§14 Vice ordförande Kar-Erland öppnade mötet

§15 Förra dagordningen gicks igenom

§16 Per gick igenom förra mötet. Om vad vi behöver tänka på inför kommande möte.

1) Korta av mötena. 2) Inte lösa ”problem” på just det mötet utan att ha något att arbeta med till nästa möte. 3) Inte personangrepp utan OM det är något man är missnöjd med så ta det med personen ifråga direkt. 4)Kritik är ändå OK men på ett bra sätt!

§17 Ventilation-frågan

Andreas hade skickat med Karl-Erland dokument som lästes var för sig. Vi kommer inte heller vid detta möte att kunna lösa denna fråga. Utan det var mest information av det Andreas hade fått fram i dags läget. Han kommer att fortsätta arbetet. Karl-Erland skickar dokumenten till oss som bifogad fil.

Per har också kollat med personal, som det verkat har det berört mest 2A och 2B. Han har pratat med Ansvarig (Per-Inge) på kommun. De skickade info och att det ventilera i alla fall. Men Per vill ändå ha nya mätningar. Per har även pratat med Kjell Karlsson på Miljö & Hälsa. En opartisk kontroll kommer att göras från Previa. En övergriplig kontroll på ALLA värden. Om det visar sig att Arvika Bostad har missat något vid förra mätningen så står de för kostnaden. Annars så betalar skolan dessa kostnader. Oavsett så är det värt att detta görs.

§18 Brandsyn

Brandsyn gjordes veckan efter förra skolråds-mötet. Det gick utan helst problem. Det funkar efter alla normer & regler. Det klassrum som inte hade öppningsbart fönster har nu fått detta. Enda som de tog upp var att larmet hördes dåligt i ett av Klassrummen, det närmast ytterdörren (3A). Något som de skall ses över av Arvika Bostads.

Elevrummet på skolan har dålig utrymningsväg.

§19 Situationen i Matsalen på Taserudsskolan

Detta var främst för Åk3, de som åt sist och som hade kort tid på sig att äta innan Gymnasieeleverna kom för att äta. Per har varit på plats och han ser det som att det är lugnt & tryggt. Ingen större ljudnivå. Han har pratat med personal & elever och alla tycker att det funkar bra och att barnen har anpassat sig bra.

Enkät fyller barnen i regelbundet och då fyller barnen i och det uppmärksammas om det finns några problem.

§20 Trafiksituation Hämta/Lämna

Ruth & Jeanette skickade ut till alla elever info och karta. Verkade som att det blev en önskad effekt första veckan. Vad gör vi?! Lappa bilar? Svårt att informera nu när de gräver. Vi får trycka upp samma information igen och skicka ut.

De lämnar lappar till oss föräldrar som vi kan sätta på de bilar vi ser vid tillfälle. De skickar till lärarna som de i sin tur ger ut till barnen som kan lämna till föräldrar.

Per har skickat till Per-Inge på Arvika kommun samt till Christian Persman. Där han informerat dem om hur vi har arbetat frågan från skolan och sen frågade han hur vi kan samverka med dem. Fick respons först då de har tittat på det men det stoppade med det.

Få fler kan lämna/hämta vid bussfickan på baksidan. Samt att INGEN får cykla över parkeringen. Extra farligt när det är isiga rutor denna årstiden.

Mycket ligger på oss föräldrar som släpper iväg sina barn på vägarna!

Lärarna kommer att ta upp med sina elever hur man beter sig i trafiken. Vi går igenom denna frågan igen och ser om det blir några resultat.

§21 Bullerplank

Kommunen kunde lämna jord. De räknade ut att de kan lämna 300 lass.

Verkade inte som några större problem. Men då alla får komma till talan så var det inte så enkelt. Ev kan de lägga jorden i ner-sidan på skolgården. Då de kan ha pulkabackar mm. Men hur gör vi med ”geggan” som det blir. Svårt att få det att växa gräs när barnen är där. Svårt att få dem att inte gå dit.

Ellinor kollar upp detta. Jämför med andra skolor som har samma problem. Samt med Nisse Olsson och Gatuenheten. Frågan tas upp vid nästa möte.

§22 Skolfoto

Nytt kontrakt är skrivet med PhotoMic och det blev 96 barn som tog extrakort.

§23 Följa barnen till & från Taserudsskolan

Personalen har gått igenom deras rutiner. Det går tryggt & säkert till. Karin prickar av barnen, hon är kvar sist och sen skickar hon över dem och  det finns personal på Gateskolan som tar emot dem. Är Karin borta på möte eller dyl. så finns alltid en ersättare. Finns ytterligare frågor så ta det med berörd personal.

§24 Krisplanen

Per har tagit fram Krisplanen, den är nyuppdaterad vid VARJE ändring av elever. Den finns uppsatt vid varje enhet. En STOR röd pärm med hur man skall bete sig i alla situationer. Det finns ansvarig vid varje uppgift och det uppdateras vid varje ny termin så personalstyrkan är intakt.

Lika behandlingsplan, utrymningsplan, schema, kontaktuppgifter till alla anhöriga mm. Det pratas regelbundet att den finns, det skall finnas i ryggmärgen.

§25 Övriga Frågor

Löss: Skolhäslovården kanske kan köpa in några stycken som kan lånas ut.

Information i Veckobreven om att det finns att köpa, informera vart och priser. Wivi skriver mail till Per om uppgifter om vart det finns att köpa och priser. Samt info om det Förebyggande spray (Linicin) som finns. Per skickar frågan vidare till Karin Bodin som får avgöra vad vilka åtgärder som behövs.

Bullernivå: Kollas upp när det gäller bullermätning ute. Ellinor kollar upp detta.

Åldersgränser på spel/filmer: Vart ligger problemet? Föräldrar eller skolan? Ett gemensamt forum? Ta upp telefonen och fråga sina föräldrar? Det är viktigt att vi tar upp detta, att vi alla funderar till nästa möte om hur vi skall gå vidare med att informera om detta.

måndag 10 februari 19.00

Nästa möte:

i personalrummet

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *