Protokoll 131003

Närvarande: Per Öberg, Monica Olsson, Amela (repr. Från fritids), Andreas Jansson Jeanette Holmstrand, Andreas Johansson, Elinor Gustafsson, Karl-Erland Andersson, Jeanette Holmstrand, Martin Stålberg och Wiveca Chipperman.
 
§1                  Mötet öppnades av Rektor, Per Öberg
 
§2                  Val av ordförande. Andreas Jansson
 
§3                  Val av sekreterare. Wiveca Chipperman
 
§4                  Första frågan som togs upp var ventilationen. Efter att föräldrar hade varit på beök i skolan uppmärksammades detta stora problem. Kommunen och hyresvärdar blev kontaktade men inget hände så då kontaktades NWT och en artikel publicerades. Många elever har svårt att koncentrera sig. Arvika Bostad som äger fastigheten rekommenderar att öppna fönster och kortare lektioner. De mätningar man har gjort är gjorda och ”godkända” för 15 personer MEN i nuläget är vi minst 24 elever + 3 lärare så detta måste ses över snarast för att vi skall ge våra elever bästa miljön. Det ”godkända” värdet var 250bec men det egentliga godkända är 200bec. Antagligen gjordes mätningarna vid fel tidpunkt på dygnet. Då det skall göras på dagtid medan eleverna är i lokalerna. Det togs även upp att det var kallt i matsalen på Taserud, eleverna har sittunderlag med. Pga. ny planlösning i lokalerna på Taserud så är ventilationen undermålig.
                      Andreas Jansson har kontakter på Karlstad Kommun och kommer att kontakta dem för att se hur deras avtal ser ut mellan kommun och skola.
 
Nu är frågan hur vi skall gå till väga då frågan är:
  • Får man bedriva verksamhet under dessa förhållanden??
  • Då radon tas upp av ventilationen kanske inte ventilationen skall stängas av på helgen och lovdagar??
  • Är hyresvärden ansvarig att verksamheten fungerar tryggt.
 
Amela pratar med Peter på fritids som är skyddsombud på skolan om miljö för personalen.
 
§5                  Brandsyn har gjorts, ändå har 1A ingen nödutgång. De har bara en väg ut. Detta måste kollas upp snarast!!
 
§6                  Rektor börjar göra en ny beställning till Arvika Kommun om nya mätningar av radon och ventilation.
 
Om det inte blir något svar inom kort eller om värdena är dåliga kommer Skolrådet att kalla in till möte med föräldrar och Arvika Fastigheter.
 
 
 
 
 
 
§7                                       Situationen i matsalen på Taserud är inte bra för alla barn. Vid vissa bord störs barnen av eleverna på Taserud när de slår i glasrutor, dunkar i borden mm när de vill att Gates elever skall flytta sig. Tyvärr drabbar detta alltid samma barn då de ”små” har sina bestämda platser i matsalen. Det blir ingen matro och dessa barn blir stressade och hinner inte äta upp eller ta sig mera mat så de blir mätta. Vilket i sin tur gör att de blir hungriga senare på dagen och mellanmålet är lite litet.
                     
Rektor Per tar kontakt med ledningen på Taserud och talar med dem om
det vi på Gate ser som ett problem och ber dem att se över detta. Samt till    Gates lärare så de meddelar barnen om att problemet är uppmärksammat.
 
Per kommer också att gå till matsalen på Taserud för att känna av stämningen.
 
Ett förslag som kom upp var ”faddrar/Elevassistenter” om det inte blir bättre.
 
Mellanmålet kommer att utökas.
 
§8                  Trafiksituationen har länge varit ett problem, nu när de håller på att byta rör på Taserudsgatan är problemet större och vi måste ha åtgärder.
 
                      De största farorna för eleverna är vid lämning och hämtning av våra barn. Många parkerar helt fel bara för att det är nära skolan. Endel kör upp på cykelbanan mm. Farligt då det är många som går och cyklar mitt i all trafik med backande bilar.
                      Rektor kollar åter upp detta med parkeringsplatser, det är för få som det är idag och de som är räcker inte ens tills skolans personal. Han gör en ytterligare beställning till Arvika Kommun om detta.
 
                      2 ur skolrådet (Jeanette & Rut) skriver ett brev samt en karta som tydligt visar vart man får stå. Dessa skickas ut till vårdnadshavare till våra elever. De skriver och skickar till skolrådet via mail för att godkännas innan det skickas ut. De kollar även upp möjligheten att få upp parkeringsskyltar med kommunen.
 
                      Ett förslag var om det fanns möjlighet att bygga något likande en busskur, nånstans där barnen kan vänta i närheten av parkeringen så de inte springer ut på cykelvägen eller ut på gatan. Kan bli svårt då det kan krävas bygglov.
 
                      Sen kom förslaget om man kan flytta fram bommarna som är på cykelbanan till Taserudskolan? Då de är placerade för högt upp och många som hämtar barnen kör fram till bommarna trots att det är en cykelbana. Detta verkade inte omöjligt utan det skulle tas upp igen efter lite undersökning.
 
                     
 
Det är en vuxen som följer ”buss barnen” finns det resurser att någon även följer de barn som blir hämtade? Eller skall man kanske ställa mer krav på att vårdnadshavare parkerar, går in och hämtar det barn som skall bli hämtas??
 
Sen ett annat problem är att många av Taserudseleverna röker framför de mindre eleverna. Går det att ändra på detta??
 
§9                  Bullerblank/vall mot baksidan, mittemot Helmia?? Detta kom upp då det är mycket ljud från trafiken för både elverna och personalen. Samt att det slängs in skräp och flaskor in i buskarna där barnen leker.
 
                      Martin & Jeanette kollar med Värmlands schakt som är med på arbetet på Taserudsgatan. Om det finns möjlighet för dem att stjälpa av lassen av jord till skolan. Samt att de även skulle prata med Nisse på Arvika Kommun.
 
§10               Skolfoto. Monica tog upp detta då det är dags att skriva nytt avtal med fotografen och även för att föräldrar reagerat att inte ALLA klasser tar enskilda foto.
Skolkatalogen kommer från och med i år att innehålla gruppkort från både Gate, Graninge och Styckåsen.
Det bestämdes att Monica skulle kolla över avtalet och få till det att ALLA elever skall få ta enskilda kort. Det är osäkert att de elever som i nuläget inte tagit enskilda kort kan ta enskilda kort men Monica kollar även upp detta.
 
§11               Personal som följer barnen mellan Taserudsskolan och Fritids på Gate (Labolina) Fritids informerade att i början är alltid en vuxen med men med tiden och barnen känner sig säkra, något personalen givetvis känner av, så går de själva gångvägen över gräsmattan mellan Taserud och Gate. Det togs upp att föräldrar vill att det ALLTID skall vara en vuxen med vid övergången till fritids då det är många ”fallgropar” på vägen och att barnen kan komma bort. Amela skulle ta upp detta med fritidspersonalen och se till att det är någon som följer barnen.  
 
§12               Per tar fram ”Krisplanen” till nästa möte då den behöver ses över.
 
§13               Mötet avslutades
 
                      NÄSTA MÖTE 25NOV 19.00 I BIBLIOTEKET!! 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *